Moje skúsenosti s Techvisiou

"Techvisie má pre mňa vždy zaújmavé projekty, kde s radost’ou pracujem"

Martin Machaj | Inštalatér |

V roku 2015 som začal pracovat’ pre agentúru Techvisie. Trafil som na Techvisie ked’ som si hladal robotu. Zaregistroval som sa a netrvalo to dlho, pokial mi Techvisie našla dobrú robotu. Odvtedy pracujem s radost’ou na rôznych zaújmavých projektov pre Techvisie. Techvisie mi vypláca týždenne a nikdy nemešká. Kontakt s mojím vedúcim je dobrý. On vždy dodrží svoje slovo.

 

Prečítajte si naše referencie