Kto sme

Už 15 rokov sprostredkúvame odbornú pracovnú silu na holandskom trhu. Cez naše pobočky sprostredkúvame odborníkov v oblasti inštalačných technológií, infraštruktúry, strojárskeho, stavebného a výrobného priemyslu.

Nájdete nás skôr na stavbách ako za písacím stolom.

Sme prítomní na stavbách s novými pracovníkmi, aby sme uľahčili komunikáciu. To prináša výhody všetkým zúčastneným stranám. Aj počas priebehu projektu sú naši zamestnanci pravidelne v kontakte s objednávateľmi ako aj odbornými pracovníkmi.

Držíme sa nášho slova

Máme vyžadované oprávnenia na sprostredkovanie práce a sme dôveryhodný zamestnávateľ. Na našich odborníkov aplikujeme zákony NBBU CAO. Disponujeme potvrdením od finančného úradu o dobrej histórií platieb a takisto NEN 4400-1 osvedčením.

Disponujeme VCU osvedčeniami, ktoré potvrdzujú naše spoľahlivé a dôveryhodné obchodné konanie. Dbáme na to, aby naši pracovníci mali nevyhnutné ochranné vybavenie, ktoré sa pravidelne kontroluje a vymieňa. Tým pádom môžu naši pracovníci bez zbytočného omeškania nastúpiť do práce.

Optimálny vzťah medzi cenou a výkonom

Z toho, že sprostredkúvame kvalitnú pracovnú silu nevyplýva automaticky, že máme vysoké sadzby. Pri určovaní sadzieb zohľadňujeme aktuálny vývoj na trhu. Nesťažujeme situáciu našim klientom. Od nás môžete očakávať vždy férové ceny.